بیماری ها

 

تقریباٌ بیش از 90 درصد بیماری ماهی های آکواریومی را می توان با اجتناب از استرس وارد کردن به ماهی جلوگیری کرد. استرس باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی ماهی شده، همچنین منجر به افزایش حساسیت ماهی به بیماری می شود. در واقع، بیماری ها و پاتوژن ها تقریبا همیشه در مخازن ما حضور دارند، اما سیستم ایمنی ماهی سالم مانع از آن می شود که مشکل ایجاد شود. برخی از شایع ترین عوامل استرس زا برای ماهی های تانک عبارتند از:

 

کیفیت کم آب: آمونیاک یا نیتریت قابل اندازه گیری باشد یا نیترات بسیار زیاد در آب وجود داشته باشد.

نوسان دمای آب بیش از 2 درجه سانتی گراد در روز باشد.

گونه های ناسازگار در مخزن باهم موجود باشند.

ماهی بیش از حد در مخزن وجود داشته باشد.

مخزن برای ماهی بسیار کوچک باشد.

آب برای گونه ماهی بسیار گرم و یا خیلی سرد باشد.

pH مناسب برای گونه ماهی نباشد.

نوسانات pH بیشتر از 0.2 واحد در روز باشد.

پوشش کافی یا مکان های مخفی شدن وجود نداشته باشد.

سختی آب نامناسب برای گونه ماهی باشد.

اکسیژن کافی در آب وجود نداشته باشد.

تغذیه نامناسب ماهی (مواد غذایی اشتباه و همچنین غذاها متنوع نباشند).

هرگز از فروشگاه ماهی بیمار خریداری نکنید. به خصوص ماهی یا گیاهان را از یک مخزن که درون آن حتی یک ماهی بیمار وجود دارد خریداری نکنید یا اگر در آب علایمی دال بر عدم کیفیت مناسب آب مثل آب زرد، سبز یا آبی رنگ وجود داشت از آن تانک ماعی خریداری نکنید. مردم فروشگاه ممکن است بگویند ماهی ها خوب هستند، اما اگر وضعیت آب مناسب بود، چرا دارو در مخزن وجود دارد؟ همچنین چقدر طول می کشد که ماهی در فروشگاه باشد. ماهی ها و مرجان های تازه وارد ممکن است بیماری هایی را که هنوز نشان نداده اند حمل کنند. بهتر است چند هفته قبل از خرید ماهی منتظر بمانید. شما باید ماهی که می خواهید وارد کنید به تانک، باید مطمئن شوید که قرنطینه آن به درستی انجام شده باشد.

 

نکته مهم: ماهی خود را تماشا کنید و بدانید که رفتار و ظاهر آنها طبیعی است. اگر نمی دانید طبیعی است، نمی توانید بدانید که بیماری آن چیست.

نشانه های بد:

باله های بسته (باله ها غیر طبیعی به بدن نزدیک می شوند)

ماهی از خوردن مواد غذایی معمول خود بیش از 2 روز امتناع کند.

لکه های قابل مشاهده، ضایعات یا تکه های سفید روی ماهی وجود دارد.

ماهی در سطح آب تنفس کند.

ماهی بی تعادل باشد و شناور، غرق، و یا شنا به طرف دیگر بکند.

ماهی بدن خود را به شن و صخره ها بخراشد.


گونه ها:

غذاها

انتخاب غذای مناسب ماهی برای سلامتی آکواریوم و حیوانات آن از اهمیت زیادی برخوردار است. این قسمت شامل اطلاعات و مشاوره در مورد انواع مختلفی از غذاهای ماهی با کیفیت که به شما در انتخاب های ایده آل برای جامعه آکواریوم خود کمک می کند هست.

در حالی که شما می توانید به آنها یک نوع ماده غذایی بدهید، شما باید سعی کنید که در رژیم غذایی ماهی ها و جامعه آکواریومی خود چندین نوع غذای با کیفیت و مرغوب قرار دهید و تنوع غذاها را افزایش دهید. دو یا سه وعده غذایی کوچک در روز بهتر از یک وعده غذایی در روز است. فقط مواد غذایی را که ماهی در ظرف 2 دقیقه مصرف می کند در اختیارش قرار دهید. تغذیه بیش از حد ماهی منجر به کم شدن کیفیت آب می شود.


گونه ها:

بالای صفحه