بوسمیدن


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

بوسمیدن ها بسیار کوچک هستند!
مناسب برای مرجان هیا: مرجان سنگی پولیپ بزرگ، مرجان های چرمی، گورگونی ها ...

مناسب برای ماهی هایی که غذای  طبیعی را ترجیح می دهند: ماهی های کوچک مانند
برخی از آنتیاس ها و سایر ماهی های کوچک


ارزش تغذیه ای ماده

آب 95٪
پروتئین (پروتئین) 2.5٪
چربی <1٪
ویتامین A، B2
فیبر: در دسترس هستند
 

ثبت دیدگاه

بالای صفحه