میگو مایسیس


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
ameramamusic bahia
نام آلمانی:
Schwebegarnele
نام انگلیسی:
Mysis shrimp

دسته بندی:

غذا
زیستگاه:
فلوریدا، خلیج مکزیک، ایالات متحده آمریکا
اندازه:
0.2 "- 0.35" (0.5 سانتیمتر - 0.9 سانتیمتر)
درجه حرارت:
71.6 ° F - 80.6 ° F )22 ° C - 27 ° C)
غذا:
Brachionus، Brine Myrup Nauplii، Copepods، Omnivore
تانک:
11 گال (~ 50L)
دشواری:
آسان
فرزند:
ممکن است به نژاد
سمیت:
غیر سمی

 

ثبت دیدگاه

بالای صفحه