میگو آب شیرین


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
Gammarus pulex
نام آلمانی:
Bachflohkrebse
نام انگلیسی:

Freshwater shrimp 

دسته بندی:
غذا
کشف اولیه:
(Linnaeus، 1758)
اندازه:
تا 0.08 "(0.2 سانتی متر)
درجه حرارت:
32 درجه فارنهایت - 60.8 درجه فارنهایت (0 درجه سانتیگراد - 16 درجه سانتیگراد)
غذا:
Carrion، Detritus
تکثیر:
خیر
سمیت:
غیر سمی

ثبت دیدگاه

بالای صفحه