کوپاد نیتوکرا


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

این کوپ پاد متعلق به زئوپلانکتون دریایی است و به دلیل اندازه 35 تا 150 میلی متری آن، منبع ایده آل پرورش ماهی می باشد. این فیتو برای لاروهای کوچک ماهی بسیار مناسب است، زیرا ارزش غذایی بالاتر از سایر پلانکتون ها مانند آرتمیا دارد.
حاوی اسیدهای چرب غنی با ارزش است و ارزش تغذیه ای آن با گونه های مختلف فیتوپلانکتون مانند ایزو شور، تتراسلمیس، رودوموناس و دیاتوم ها و همچنین جلبک های اسپرولینا خشک نیز برابر فرضمی شود.

با یک نرخ رشد سریع، تحت شرایط مطلوب، این فیتو می تواند در 2 تا 3 روز دو برابر شود، و به طور منظم زئوپلانکتون تازه در دسترس موجود باشد.

ثبت دیدگاه

Ali


کوپادها

بالای صفحه