آرتمیا مونیکا


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
Artemia monica 

نام آلمانی:
Salzwasserkrebs
نام انگلیسی:
Mono brine shrimp 

دسته بندی:
غذا
مشاهده اولیه:
Verrill، 1869
زیستگاه:
ایالات متحده آمریکا
اندازه:
تا 0.39 "(1 سانتیمتر)
درجه حرارت:
32 درجه فارنهایت - 75.2 درجه فارنهایت (° C - 24 ° C)
تانک:
0.22 گال (~ 1L)
دشواری:
آسان
تکثیر:
آسان برای پرورش
سمیت:
غیر سمی

ثبت دیدگاه

بالای صفحه