آرتمیای سالینا


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
Artemia salina 

نام آلمانی:
Salinenkrebs
نام انگلیسی:
Brine-shrimp 

دسته بندی:
غذا
مشاهده اولیه:
(Linnaeus، 1758)
زیستگاه:
Circumglobal، USA
اندازه:
0.39 "- 0.79" (1 سانتیمتر - 2 سانتیمتر)
درجه حرارت:
50 درجه فارنهایت - 104 درجه فارنهایت (10 درجه سانتیگراد - 40 درجه سانتیگراد)
غذا:
جلبک، فیتوپلانکتون
تانک:
0.22 گال (~ 1L)
دشواری:
میانگین

ثبت دیدگاه

بالای صفحه