آرتمیا فرانسیس


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
Artemia franciscana
نام آلمانی:
Salinenkrebs
نام انگلیسی:
میگو آب شور
دسته بندی:
غذا
مشاهده اولیه:
کلگوگ، 1906
زیستگاه:
کارائیب
اندازه:
0.39 "- 0.79" (1 سانتیمتر - 2 سانتیمتر)
درجه حرارت:
64.4 ° F - 82.4 ° F )18 ° C - 28 ° C)
غذا:
جلبک، فیتوپلانکتون
تانک:
0.22 گال (~ 1L)
دشواری:
میانگین
تکثیر:
آسان برای پرورش
سمیت:
غیر سمی

ثبت دیدگاه

بالای صفحه