تله خرچنگ


درباره ی این جاندار:

توضیحات
درباره تله
توضیحات

نام علمی:
Krabbenfalle 

نام آلمانی:
Krabbenfalle 

نام انگلیسی:

Trapp Fall 

دسته:
تله
مخزن:
22 گال (~ 100L)
 

درباره تله

این تله می تواند به طور خاص برای خرچنگ ها استفاده شود.
غذا را شب در تله قرار دهید.

بوی غذا خرچنگ هاي مختلف را تحریک می کند و به دام می اندازد.

ثبت دیدگاه

بالای صفحه