انگل سیرولین


درباره ی این جاندار:

توضیحات
درباره این انگل
توضیحات

نام علمی:
Isopoda - Cirolanidae
نام آلمانی:
Fischassel 
نام انگلیسی:
cirolanid isopod, Parasitic isopod 

دسته بندی:
انگل ها
زیستگاه:
سراسر جهان
غذا:
Carrion، Detritus، Parasitic، Predatory
دشواری:
برای آکواریوم خانه مناسب نیست

 

درباره این انگل

ایزوپادها در تمام بخش های محیط دریایی یافت می شوند. بسیاری از ایزوپدها بی ضرر و یا سودمند هستند، اما تعداد زیادی از آنها شکارچی یا انگلی است.

این isopods cirolanid مسطح هستند، سخت پوستان ساده ای با جلوی گرد یا مخروطی هستند.  آنها چشمان بسیار بزرگ روی سر دارند و ممکن است تا نصف فضای سرشان را اشغال کند. آنها شناگران بسیار سریع هستند.

این Isopods انگل هستند و خوراک آنها منحصرا از خون حیوانات دیگر است. همچنین حیوانات آلوده معمولا از بین می روند.

ثبت دیدگاه

بالای صفحه