زالو مونوژن


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
Monogene Egel / Hautwürmer
نام آلمانی:
Monogene Egel

نام انگلیسی:

Flukes
دسته بندی:
انگل ها
غذا:
انگلی
دشواری:
میانگین

ثبت دیدگاه

بالای صفحه