عنکبوت خورنده


درباره ی این جاندار:

توضیحات
درباره بیماری
توضیحات

نام علمی:
Pantopoda bzw. Pycnogonida
نام آلمانی:
SPS-fressende Asselspinne
نام انگلیسی:

SPS-eating sea spider 

دسته بندی:
بیماری ها
اندازه:
تا 0.79 "(2 سانتیمتر)
درجه حرارت:
75.2 ° F - 80.6 ° F )24 ° C - 27 ° C)
غذا:
پولیپ مرجانی

درباره بیماری

این عنکبوت بر روی بافت مرجان قرار می گیرد و از آن تغذیه می کند، با عنکبوت های دریایی پلیپ زوانتوس در ارتباط است. آشکار نیستند زیرا آنها در نزدیکی یا زیر مرجان پنهان می شوند. تنها عواقب ناشی از وجود آن روی مرجان ها را می توان متوجه شد.

آنها تخم ها نمی کنند، با این حال عنکبوت های کوچک دریایی کاملا توسعه یافته را آزاد می کنند. این یک مزیت مهم هنگام مبارزه با این جاندار است که در صورتی که شما عنکبوت ها را بتوانید حذف کنید مطمین می شوید که تخمی از عنکبوت روی مرجان وجود ندارد. هیچ درمان بهتر از حذف دستی در تانک  وجود ندارد - به جز اینکه کسی بخواهد راس ماهی یا مشابه آنها را امتحان کند. پیشگیری بسیار آسان است: قبل ورود مرجان به تانک اصلی پیشنهاد می شود مرجان را دیپ دهید تا تمام عنکبوت ها از مرجان خارج شوند.

ثبت دیدگاه

بالای صفحه