بیــــرون زدگــــــی چشـــــم


درباره ی این جاندار:

توضیحات
درباره بیماری
توضیحات

نام علمی:
Glotzauge
نام آلمانی:
Glotzauge
نام انگلیسی:

Pop-eye 

دسته بندی:
بیماری ها
دشواری:
میانگین

درباره بیماری

در مورد بیماری های چشم، اغلب تورم و تشکیل یک "چشم بزرگ" ایجاد می شود. تصویر بالا یک آنتیاس را که دارای چشم هایی بزرگ و متورم است را نشان می دهد. معمولا کسی که این بیماری را ببیند وجشت زده می شود چون او نمی داند این چشم متورم  از کجا می آید. عفونت های داخلی و خارجی باکتریایی می توانند باعث این بیماری شوند. همچنین می تواند به دلیل آسیب های فیزیکی ایجاد شود. در بیشتر موارد، این بیماری به خودی خود بهبود می یابد. یک تشخیص دقیق تنها توسط دامپزشک می تواند انجام شود. کافی است کیفیت آب را بهبود دهید و مواد غذایی سالم و ویتامین دار را برای تقویت ماهی در اختیارش دهید تا چشم ماهی بهبود یابد.

ثبت دیدگاه

بالای صفحه