کپک پنبه ای


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
Saprolegnia

نام آلمانی:
Pilzininftion
نام انگلیسی:
mycosis 
دسته بندی:
بیماری ها

ثبت دیدگاه

بالای صفحه