هلیکاستوما نوتاتوم


درباره ی این جاندار:

توضیحات
درباره بیماری
توضیحات

نام علمی:
Helicostoma notatum
نام آلمانی:
Korallenkrankheit
نام انگلیسی:
Helicostoma notatum
دسته بندی:
بیماری ها
درجه حرارت:
73.4 ° F - 80.6 ° F (23 ° C - 27 ° C)
دشواری:
بسیار آسان

درباره بیماری

مرجان های نرم بسیار آسیب پذیر هستند و در عرض چند روز کله مرجان درگیر بیماری می شود. احتمال بیشتری دارد که مرجان های نرم نسبت به پولیپ های بزرگ حساس تر باشند زیرا اولین مرجانهایی هستند که مورد حمله قرار می گیرند. هنگام تغییر جریان تانک شما باید مراقب باشید و به تماشای برخی از مرجان ها بپردازید چون ممکن است آنها تبدیل به قربانیان این بیماری شوند. حمام آب شیرین یا تغییرات چگالی ناکارآمد هستد و آنتی بیوتیک ها نیز فقط باید توسط متخصص تجویز شوند (فقط در مخزن قرنطینه). مرجانهای آلوده را به سرعت از تانک خارج کنید زیرا انتقال بیماری به سایر مرجان ها سریع اتفاق می افتد. به نظر می رسد بر اساس تجربه سارکوفیتون ها بسیار سخت درگبر این بیماری می شوند. در اکثر مواقع با بهبود یافتن پارامتر های آب بیماری خود به خود درمان می شود . مرجان های سخت معمولن درگیر این بیماری نمی شوند.

ثبت دیدگاه

بالای صفحه