ماشروم ها

قارچها یا به اصطلاح Corallimorphians عضو خانواده "Actinodiscidae" هستند. پولیپ های Corallimorpharia به شکل دیسک های مسطح با قطر 5-10 سانتی متر شکل می گیرند. آنها در رنگبندی بسیار متغیر هستند، از خاکستری تا سبز و صورتی تا قهوه ای، آبی و بنفش هستند. ماشروم ها به راحتی در هر نقطه ای می چسبند. برای تکثیر آنها، ابتدایی ترین راه جدا کردن قسمتی از بدنه اصلی ماشروم است. قسمت جدا شده به یک قارچ کوچک تبدیل می شود و به منطقه دیگری از صخره می رود. برای این نوع از مرجان ها جریان زیاد و نور شدید اصلا مناسب نیست. آنها نور کم و جریانهای آهسته را به جریان و نور متوسط ترجیح می دهند.


گونه ها:

سارکافیتونها


گونه ها:

گرگانیاها


گونه ها:

بالای صفحه